Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu Garnuch.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy garnuch.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest prowadzony przez Etta Kirschner, z siedzibą przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polska.
 2. Serwis ma charakter informacyjny i edukacyjny w zakresie gotowania i kulinariów.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu.

§2 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 3. Zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym teksty, grafiki, loga, zdjęcia, są chronione prawem autorskim i należą do Administratora Serwisu lub innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu zawarł stosowne umowy.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści w celach komercyjnych bez zgody Administratora Serwisu jest zabronione.

§4 Odpowiedzialność

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były aktualne i prawdziwe, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieaktualność danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez Użytkowników, w tym komentarze czy opinie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, jak również za szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie i bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.

§6 Kontakt

 1. W sprawach związanych z Serwisem prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Data wejścia w życie Regulaminu: 6.11.2023

Sprawdź także, jak wyglądają legalne zakłady bukmacherskie!
Back to top button